Меню Закрити

Послуги на комерційні об’єкти

ОБ’ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ,ОБ’ЄКТИ ВИРОБНИЧОГО ТА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЛІНІЙНІ ОБ’ЄКТИ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ПОСЛУГИ:

1. АНАЛІЗ ТА ПІДГОТОВКА ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

 • здійснюємо аналіз вихідних даних на проектування:містобудівних умов та обмежень, технічних умов і завдання на проектування на відповідність чинному законодавству, містобудівній документації та вимогам державних будівельних норм;
 • здійснюємо аналіз проектної документації в сукупності з вихідними даними та експертним звітом про розгляд проектної документації на відповідність чинному законодавству, містобудівній документації та вимогам державних будівельних норм;
 • надаємо письмові рекомендації щодо усуненнянедоліків, виявлених при здійсненні аналізу вихіднихданих.

Для об’єктів класу наслідків СС1/СС2/СС3 (розробляємо індивідуальні “дорожні карти” для замовників будівництва):

СС2/СС3

СС1

 • підготовчі роботи
 • дозвіл
 • зміни в дозвіл
 • сертифікат
 • підготовчі роботи
 • повідомлення
 • декларація
 • амністія

2. СУПРОВІД ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ (ПОРТАЛ ДІЯ)

 • Формуємо належним чином пакет документів для отримання дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до чинного законодавства
 • Допомагаємо подати від імені та в інтересах замовника заяву та супровідні документи на видачу дозволу на будівельні роботи через портал “Дія”.
 • Здійснюємо супровід пакету документів від моменту подання до моменту видачі дозволу на виконання будівельних робіт
 • Визначаємо алгоритм дій щодо поданого пакету документів для ефективного використання часу замовника

3. АНАЛІЗ, ПІДГОТОВКА ТА СУПРОВІД ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТУ ГОТОВНОСТІ ОБ’ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 • Формуємо належним чином пакет документів для отримання сертифікату готовності об’єкта до експлуатації відповідно до чинного законодавства
 • Допомагаємо подати від імені та в інтересах замовника заяву та супровідні документи на видачу сертифікату готовності об’єкта до експлуатації через портал “Дія”.
 • Здійснюємо супровід пакету документів від моменту подання до моменту видачі сертифікату готовності об’єкта до експлуатації
 • Визначаємо алгоритм дій щодо поданого пакету документів для ефективного використання часу замовника

4. КОМПЛЕКСНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД БУДІВНИЦТВА

 • аналіз та контроль відповідності виконаних робіт на об’єкті будівництва вимогам законодавства,будівельним нормам, стандартам і правилам
 • аналіз та контроль відповідності виконаних роботи на об’єкті будівництва затвердженому проекту та вихідним даним: містобудівним умовам та обмеженням, технічним умовам
 • аналіз та контроль за веденням обов’язкових журналів обліку робіт на об’єкті будівництва, ведення виконавчої документації, наявності паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів, складення актів на виконані будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи
 • аналіз своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань
 • аналіз та контроль за відповідністю будівельних матеріалів, виробів і конструкцій вимогам стандартів,норм і правил згідно із законодавством.

5. ПОСЛУГИ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

 

 • перевірка наявності документів, що підтверджують дотримання якості використаних матеріалів,конструкцій, обладнання;
 • перевірка документації з результатами випробувань у лабораторіях, сертифікатів, технічних паспортів, технагляду;
 • перевірка відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт проектним рішенням;
 • контроль якості виконаних робіт на будівництві;
 • супроводження технагляду і нормативних документів;
 • повідомлення про всі відхилення від проектної документації, якості матеріалів, виявлення браку та інше;

6. ЮРИДИЧНА “РЕАНІМАЦІЯ” БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ

 • Розробка індивідуальної дорожньої карти виходу із кризової ситуації.

7. ПРАВОВИЙ СУПРОВІД ПЕРЕВІРКИ ДАБІ ТА ВІДСТОЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТА МІСТОБУДУВАННЯ В СУДАХ

 • забезпечуємо участь кваліфікованого спеціаліста під час перевірки органами державного архітектурно-будівельного контролю
 • розробляємо стратегію і тактику під час перевірки органами державного архітектурно-будівельного контролю
 • здійснюємо представництво замовника під час перевірки органами державного архітектурно-будівельного контролю
 • здійснюємо заходи щодо оскарження в судовому порядку неправомірних дій посадових осіб, штрафів,неправомірних рішень про скасування дозвільних документів (акти, протоколи, постанови, приписи,рішення).